Beohem-3 – O nama

Beohem-3 d.o.o. osnovan je kao preduzeće za uvoz i izvoz, sa pretežnom delatnošću trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima, 1997. godine.
Primarna orijentacija firme je rad sa proizvodima svetski poznatih kompanija zasnovan na ugovorima o zastupanju i ekskluzivnoj distribuciji, sa ciljem obezbeđivanja vrhunskog kvaliteta i usluge kupcima.

Našim stranim principalima pružamo kompletnu uslugu, uključujući usluge registracije i regulative u oblasti lekova i medicinskih sredstava.
Magacin lekova i medicinskih sredstava površine 421 m2 nalazi se u Vilinim vodama u Beogradu i ispunjava sve savremene zahteve za skladištenje lekova i medicinskih sredstava, a svom sastavu ima i hladnu sobu i hladne komore za smeštaj i čuvanje proizvoda koji zahtevaju posebne temperaturne uslove u opsegu od +2 do +8 ºC.
Dostavna vozila opremljena sistemom za transport u hladnom lancu, omogućavaju efikasan i potpuno siguran način isporuke proizvoda kupcima.
Beohem-3 d.o.o. posebno vrednuje i razvija timski rad kao važan deo vizije poslovnog uspeha. Naš tim saradnika predstavlja jedinstvo mladosti i iskustva, što uz visoku posvećenost radnim zadacima, profesionalnost i konstantno praćenje novina u delatnosti predstavlja naše trajno opredeljenje.
Tokom niza godina, uspešno sarađujemo sa velikim brojem medicinskih ustanova, uključujući kliničke centre, bolnice, domove zdravlja, apoteke, veledrogerije i laboratorije, a vodilja nam je da delatnost i dalje proširujemo i unapređujemo.

Ciljevi Politike kvaliteta i zaštite životne sredine u Beohem-3 d.o.o. su:

 • Formiranjem kvalitetnijeg partnerskog odnosa sa kupcima
 • Proširenjem asortimana proizvoda prema zahtevima tržišta
 • Rastom prodaje
 • Ekonomičnošću i racionalizacijom troškova poslovanja
 • Efikasnijim snabdevanjem kupaca
 • Kontrolom i smanjenjem otpada
 • Izradom i primenom programa u cilju uštede prirodnih resursa
 • Izradom i primenom programa zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • Nagradjivanjem zaposlenih prema ostvarenim rezultatima
 • Stalnom obukom zaposlenih

NAŠA MISIJA

je da građanima Srbije učinimo dostupnim najsavremenije lekove i medicinska sredstva svetski priznatih farmaceutskih kompanija.

NAŠA VIZIJA obuhvata sledeće ciljeve:

 • Uspostavljanje partnerskog odnosa sa vodećim svetskim proizvođačima farmaceutskih proizvoda
 • Redovno prisustvo na sajmovima i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu radi saznanja o novim dostignućima i širenju asortimana i dostupnosti novih proizvoda na tržištu Srbije
 • Obezbeđenje adekvatnih uslova skladištenja i efikasna distribucija proizvoda u skladu sa zahtevima kupaca
 • Očuvanje kvaliteta leka i medicinskih sredstava doslednom primenom smernica dobre distributivne prakse (GDP)
 • Funkcionisanje u skladu sa međunarodno priznatim sistemima menadžmenta ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Naši partneri: