r-biopharm-logo2

R-biopharm

R-Biopharm je vodeći pronalazač reagenasa za testiranje u kliničkoj dijagnostici i pri analizama hrane, osnovan 1988 u Darmštatu, Nemačka.
Sistem menadžmenta kvalitetom R-Biopharm-a je sertifikovan prema međunarodnim standardima ISO 9001 i ISO 13485.

Danas R-Biopharm ima podjedinice u velikom broju zemalja i razvijenu mrežu od više od 80 distributera širom sveta.

U kliničkoj dijagnostici, R-Biopharm poseduje dugogodišnje iskustvo, posebno u oblasti infektivne dijagnostike stolice, ali isto tako i u polju serološke infektivne dijagnostike i dijagnostike alergija. 2006. godine klinička paleta proizvoda je proširena inovativnim test sistemima u linijama dijagnostike tumora i u gastroenterologiji. Svi distribuirani testovi su validirani CE znakom.

Za više informacija posetite web site www.r-biopharm.com.

Naši partneri: