qiagen-logo2

Qiagen HPV

Qiagen Gmbh je kompanija osnovana 1984. u Dizeldorfu, Nemačka.
Već 1986. unosi revolucionarnu promenu u molekularnoj mikrobiologiji uvodeći prvi plazmid kit, čime se smanjuje vreme potrebno za pripremu materijala iz DNK bakterija sa 2-3 dana na 2 sata.

U narednom periodu Qiagen otvara podjedinice širom sveta, uz konstantno ulaganje u automatizaciju procesa dijagnostike i razvoj inovativnih tehnologija.

2007. Qiagen se spaja sa Digene korporacijom, čime postaje tehnološki lider u molekularnoj dijagnostici.

Kompanija obuhvata dve organizacione oblasti rada: Life Sciences i Molecular Diagnostics.

Beohem-3 d.o.o. je nosilac dozvole za stavljanje u promet Qiagenovog svetski priznatog hybrid capture programa za detekciju HPV virusa.
Više informacija na www.qiagen.com.

Naši partneri: