PromoPharma ITALIJA

Istorija

PromoPharma, osnovana u San Marinu 1998. godine, je vodeća kompanija specijalizovana za razvoj bezbednih i delotvornih proizvoda. Njena prva inovativnA linija fitopreparata, nazvana Ynkhas®, za koju su korišćene biljke Amazonije, odmah je izazvala veliko interesovanje zbog svoje originalnosti i delotvornosti. PromoPharma katalog, koji je prvobitno uključivao samo nekoliko desetina proizvoda, sada obuhvata 400 proizvoda različitih linija (prirodnih produkata, lekova od cveća po Bach-u, dodataka ishrani, homeopatskih lekova i sl). Svi imaju zajednički cilj – očuvanje zdravlja ljudi i doprinos kvalitetu života.

Filozofija

PromoPharma se uvek vodila preciznim ciljem, dajući korisnicima mogućnost da se oslone na visokokvalitetne prirodne proizvode.

Prema misiji PromoPharme, „visoke tehnologije” znače nastojanje da se sačuva i održi prirodno stanje biljnih proizvoda.

Pripreme

Kada se koncept proizvoda definiše, pokreće se pilot studija, što podrazumeva proveru kvaliteta sirovina, hemijskih, fizičkih i mikrobioloških parametara proizvodnih metoda.

Pažljiv odabir sirovina i stroga kontrola svih prozivodnih faza imaju za cilj dobijanje proizvoda premijum kvaliteta uz poštovanje smernica GMP.

Organska poljoprivreda i ISO sertifikati

PromoPharma se pridružila organskom sistemu certifikacije. Metod proizvodnje definisan je i uređen po:

  • EC Regulation 834/07, na nivou Evropske unije
  • EC Implementing Regulation 889/08, na nivou Evropske unije
  • Ministerial Decree n. 220/95, na nacionalnom nivou

Istraživanje i razvoj

Tokom godina, PromoPharmini stručnjači za istraživanje i razvoj stekli su zavidnu osetljivost za otkrivanje novih prirodnih proizvoda. Iskusan tim kvalifikovanih doktora radi na razvoju novih formula i proizvoda na osnovu rezultata relevantnih kliničkih studija i referenci u međunarodnim naučnim časopisima. Saradnja se odvija sa mnogim priznatim istraživačkim centrima među kojima je i Univerzitet u Ferari sa svojim Centrom za farmaceutske nauke.

Naši partneri: