hsw-logo2

Henke–Sass, Wolf

Henke-Sass, Wolf Gmbh je jedan od najvećih proizvođača špriceva i igala za jednokratnu upotrebu, osnovan 1921. u Tutlingenu, Nemačka, gde su i danas locirani glavni proizvodni pogoni i menadžment.

Proizvodi kompanije mogu se svrstati u tri grupe: Med-line, Vet-line i Tec-line. Pored špriceva i igala za jednokratnu upotrebu, odeljak Med-line uključuje i špriceve i igle za višekratnu upotrebu, kao i medicinske endoskope.
Kompanija poseduje sertifikat uspešno uspostavljenog i sprovođenog sistema menadžmenta kvalitetom ISO 13485, kao i proizvođačke sertifikate koji odgovaraju poslednjim DIN, EN, ISO i FDA standardima.

Henke-Sass, Wolf je dugoročno globalno prisutna kompanija, sa svojim podjedinicama na više kontinenata.

Činjenica da se više od 80% ukupne proizvodnje izvozi širom sveta, govori nedvosmisleno u prilog vrhunske klase, funkcionalnosti i sigurnosti proizvoda Henke-Sass, Wolf.

Naši partneri: