CE-Immundiagnostika-logo2

CE-Immundiagnostika Gmbh

CE-Immundiagnostika Gmbh je biotehnološka kompanija srednje veličine, sa više od 30 godina iskustva u radu. Ima svoje sedište u Hajdelbergu u Nemačkoj i specijalizovana je za:

• Proizvodnju seruma za određivanje krvnih grupa (ABO, Rh-podgrupe, Kell sistem, Coombs serum, retkih seruma, pomoćnih supstanci, potencijatora i slično)
• Proizvodnju plazme i seruma
• Proizvodnju poliklonskih i monoklonskih antitela

CE-Immundiagnostika je nemački proizvođač sertifikovan prema standardima ISO-EN 9001 i ISO 13485 shodno in vitro dijagnostičkoj direktivi EC 98/79 Evropskog parlamenta i saveta. Kompanija poseduje CE znak i sertifikat EG ( Deklaraciju o konformitetu ), a celokupni proizvodni procesi su u saglasnosti sa vodičima Dobre proizvođačke prakse GMP.

Pored dugog iskustva u produkciji visoko kvalitetnih reagenasa za određivanje krvnih grupa, CE-Immundiagnostika može se pohvaliti i jednom od najkompletnijih paleta za tipizaciju krvi, uključujući i retke serume, mono i poliklonalne serume i suplemente.

Naši partneri: