Biotest

biotest-logo2Biotest je svetski poznata kompanija specijalizovana za imunologiju i hematologiju. Biotest proizvodi preparate iz ljudske krvne plazme koristeći najsavremenije biotehnološke procese. Preparati se koriste kao imunoterapeutski agensi u slučajevima nedostatka antitela ili autoimunih bolesti, u ozbiljnim bakterijskim infekcijama, u transplantacionoj medicini i u lečenju poremećaja koagulacije.

Plazma se dobija, prerađuje i virusno inaktivira u skladu sa međunarodnim standardima. Ovo garantuje odličan kvalitet i bezbednost Biotestovih proizvoda. Jedan primer postizanja najvišeg mogućeg stepena bezbednosti je integrisanje dodatnih koraka kontrole i virusne inaktivacije u proizvodni proces plazma proteina; ovi koraci su više od pravno propisanih procedura.

Proizvodi Biotesta odgovaraju najvišim standardima i prodaju se na tržištima koja moraju da zadovolje najstrože registracione zahteve u svetu.

Biotest označava proizvode najviših standarda i bezbednosti kao i efikasna i pouzdana rešenja. Kvalitet plazma proteina znači sigurnost, tolerabilnost i laku upotrebu za korisnika.

Terapeutski proizvodi registrovani u Srbiji

Supstitucija volumena i kritična nega:
• Albiomin 20%, humani albumin
• Pentaglobin, IgM obogaćeni humani polivalentni imunoglobulin za IV upotrebu

Koagulacija:
• Haemoctin SDH, prečišćeni kompleks faktora VIII plazme i von Willebrand faktora
• Haemonine, faktor IX

Imunoglobulini:
• Intratect, humani imunoglobulin G za IV upotrebu kod imunodeficijencija i autoimunih oboljenja
• Hepatect CP, humani HBV hiperimunoglobulini

Naši partneri: